Vrienden

Word Vriend of Donateur van het Rotterdams Opera Koor 

Ondanks de stijgende kosten kan met steun van de Vrienden de muzikale kwaliteit van het koor en de concerten gehandhaafd blijven. Zonder deze steun wordt het voor dit koor moeilijk mooie concerten in De Doelen te blijven geven.

Categorieën
Naargelang de bijdrage is een verdeling in categorieën gemaakt:

De BRONZEN vriend(in) betaalt €25  per jaar.

De ZILVEREN vriend(in) betaalt €50 per jaar.

De GOUDEN vriend(in) betaalt €100 per jaar. Zij ontvangen 2 gratis toegangskaarten voor het voorjaarsconcert.

De PLATINA vriend(in) betaalt €200 per jaar. Zij ontvangen 2 gratis toegangskaarten voor zowel het voorjaarsconcert als het Nieuwjaarsconcert.

Alle vrienden en vriendinnen worden  uitgenodigd voor het bijwonen van een jaarlijkse bijeenkomst met het koor en zij krijgen voorrang bij het reserveren van kaarten voor concerten van dit koor.

Ongeacht de bijdrage wordt iedereen vriend van het Rotterdams Opera Koor.

Vriend of vriendin worden kan op 2 manieren:

  1. Per post:
    U kunt het aanmeldingsformulier printen, invullen en per post sturen naar het secretariaat van de stichting. Het postadres staat hieronder vermeld, u vindt het postadres ook op het aanmeldingsformulier. Nadat u het door u gewenste bedrag naar onderstaande rekening hebt overgeschreven, treedt u toe tot de club van Vrienden van het Rotterdams Opera Koor. Dank u wel!
    Aanmeldingsformulier Vrienden
    Secretariaat Stg. Vrienden v/h Rotterdams Opera Koor
    Merellaan 298, 2902 JN Capelle a/d IJssel
  2. Per onderstaand contactformulier:
Rabobank IBAN-rekeningnummer: NL85RABO01749.64.021

T.n.v. Stichting Vrienden van het Rotterdams Opera Koor

K.v.K-nummer.: 56354304

© Rotterdams opera koor 2018